tekom 4
3DViewStation_Desktop_v2015.1_clash_detection
Grafik Industrie 2
3DViewStation_Desktop_v2015.1_minBBox
2D_CAD
3DViewStation_Desktop_v2015.1_physicalProperties
desktop_tx600_zoom
3DViewStation_Desktop_v2015.1_svg-zoom-all
PSG
3DViewStation_Desktop_v2015.1_volume-revised
3DViewStation_Desktop_v2015.1_wallthickness_fan

Spoločnosť KORIMO, s.r.o. je mladá dynamická firma, ktorá svoje služby a produkty ponúka v nasledovných oblastiach:

konštrukčno-vývojové aktivity v oblasti strojárstva (prípravky, stroje, zariadenia, štandardizácia, poradenstvo, výpočty, koncepty)

ponuka, predaj a podpora vizualizačného riešenia 3DViewStation Desktop od spoločnosti KISTERS AG

ponuka, predaj a podpora softvérových riešení spoločnosti door2solution software gmbh – katalógy náhradných dielov – eCommerce v technickej oblasti – servisné portály

sme výhradnym autorizovaným partnerom týchto riešení pre Slovensko, Česko a okolité krajiny