Spoločnosť KORIMO, s.r.o. je mladá dynamická firma, ktorá svoje služby a produkty ponúka v nasledovných oblastiach:

konštrukčno-vývojové aktivity v oblasti strojárstva (prípravky, stroje, zariadenia, štandardizácia, poradenstvo, výpočty, koncepty)

ponuka, predaj a podpora vizualizačného riešenia 3DViewStation Desktop od spoločnosti KISTERS AG

ponuka, predaj a podpora softvérových riešení spoločnosti door2solution software gmbh – katalógy náhradných dielov – eCommerce v technickej oblasti – servisné portály

Sme výhradným autorizovaným partnerom týchto riešení pre Slovensko, Česko a okolité krajiny