Registrácia
  • Želáte si odoberať newsletter?
  • Súhlasím s podmienkami získania prístupu do zákazníckej zóny.Pred registráciou musíte súhlasiť s našimi podmienkami získania prístupu do zákazníckej zónyPodmienky získania prístupu do Zákazníckej zónyPrístup do \\\"KORIMO zákazníckej zóny\\\" je určený výhradne pre registrovaných zákazníkov spoločnosti KORIMO, s.r.o., ktorí sú pod aktívnym Maintenance (MNT) pri akomkoľvek produkte, ktoré spoločnosť KORIMO, s.r.o. ponúka a podporuje (KistersAG, door2solution a ďalšie neskôr ponúkané) alebo je zákazníkom našej spoločnostiv oblasti konštrukcie, vývoja, prípadne je partnerom.V prípade, že nie je splnená ani jedna z uvedených podmienok, bude prístup do zóny zamietnutý!Dĺžka platnosti prístupu do Zákazníckej zónyPrístup do zóny je platný do ukončenia platnosti Maintenance (MNT) v prípade softvérových zákazníkov, v prípade zákazníkov v oblasti konštrukcie a vývoja je prístup platný do doby trvania spolupráce.Dodatočná aktivácia služby prístupu do Zákazníckej zónySlužbu prístup do Zákazníckej zóny si môže ktokoľvek aj dodatočne aktivovať na základe podmienok spoločnosti KORIMO, s.r.o.. Podmienky dodatočnej aktivácie tejto služby sú nasledovné:15 EUR/mesiac/zákaznik, resp. pri ročnej platbe 100 EUR/mesiac/zákazník.ZabezpečenieV prípade, že na stránkach zadávate osobné údaje, ako napr. prihlasovacie meno, heslo, kontaktné údaje, prebieha spojenie medzi serverom a Vaším prehliadačom v bezpečnostnom režime tak, aby nedošlo k zneužitiu Vami zadávaných údajov.Prečítajte si celé znenie podmienok na nasledovnom odkaze: Podmienky získania prístupu do zóny.