Konštrukčná kancelária

Konštrukčno-vývojové úlohy vykonávame v CAx riešení Creo 2.0, 3.0 (Pro/ENGINEER), ktoré nám v prípade potreby vie pokryť celú etapu vývoja, výroby, výpočtov, optimalizácie návrhu, spolu s doplňujúcimi prídavnými riešeniami. V prípade, že zákazník požaduje vytvorenie celého návrhu v inom CAx riešení, vieme mu s využitím jeho licencií (formou prenájmu, zapožičania) sprviť celý návrh a v jeho systéme. Skúsenosti a znalosti máme s CATIA V5, Autodesk Inventor.

 • Konštrukčno-vývojové služby v oblasti strojárstva:

  – jednoúčelové stroje a zariadenie, prípravky, dopravné zariadenia (dopravníky, dopravne trate), modernizácia starých zariadení a liniek s prepojením na Industry 4.0, spolupráca v oblasti automatizácie výrobných procesov (robotika, senzorika, PLC).

  – podpora a nastavenie konštrukčných procesov na štandardizovanú úroveň (zjednotenie konštrukčných procesov v rámci podniku, zavedenie štandardizácie, presných pravidiel návrhu a konštrukcie výrobkov a celkov)

  – podpora pri zavádzazani Industry 4.0 v podnikoch (modernizácia liniek a zariadení), zautomatizovanie procesov (robotika)

  – vývoj a návrh strojov a zariadení presne podľa špecifikácie zákazníka

  – podpora pri výrobe, montáži a oživovaní navrhnutých zariadení u zákaznika

Zákaznícke konštrukčné dáta, ako aj vstupné podklady od zákazníka, vrátane kompletnej sprievodnej dokumentácie sú bezpečne uložené na našom firemnom PDM servery, ktorý je spravovaný PDM systémom DDM Office.